Infotron A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tarcan KİPER’in konuşmacı olarak katıldığı, “Tasarım ve İnşaat Sektöründe Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler: BIM (Building Information Modeling)” konulu etkinliğimiz kapsamında Türkiye’de yeni sayılabilecek uygulamalar olan BIM ve BLM (Building Lifecycle Management) ve sağladığı faydalar üzerine bilgi verildi.

Temelde BIM, bir inşaatın ya da binanın, yaşam döngüsü boyunca, verilerini oluşturma ve yönetme süreci olarak tanımlanıyor ve yapının tasarım ve inşa aşamalarında üretkenliği ve verimliliğini arttırmak amacıyla, 3, 4 ve 5 Boyutlu tasarım imkânı sağlıyor.

BIM kapsamında öncelikle yapının tasarım aşamasında 3 Boyutlu, gerçek zamanlı ve dinamik bir yapı modelleme yazılımı kullanılıyor. Bu yazılım, binanın geometrisi, uzamsal ilişkileri, coğrafi bilgi, ışık analizi ve yapının bileşenlerinin niteliksel ve niceliksel bilgilerinin tasarım aşamasında birbirleriyle uyumlu ve koordineli bir şekilde oluşturulmasına yardımcı oluyor. 4. Boyut olarak “Zaman” devreye giriyor ve Proje/İş Akışı tabanlı simülasyon imkanı ile, binanın gerçek zamanlı olarak inşasını takip etme olanağı sağlıyor. 5. Boyut olarak “Maliyet” devreye giriyor. Maliyet tahmini ve analizi sayesinde, gerçek maliyetler tasarım aşamasında çıkarılarak inşaat aşamasındaki belirsizlikler daha tasarım aşamasında ortadan kaldırılıyor ve bu sayede malzeme ve sipariş takibinin otomatik olarak yapılmasına olanak sağlıyor. İnşaat sırasında oluşabilecek herhangi bir değişiklik ise model üzerinde otomatik olarak güncellenebiliyor.

Etkinlik Sunumuna aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Konuşmacı : Tarcan KİPER, Yönetim Kurulu Başkanı – Infotron A.Ş.

Sunum Dosyası:
 3.08 MB

InfoTRON PLM_BIM:
 8.41 MB

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart