teknik şartname etiketli yazılar

İnşaat sürecini doğru yönlendirecek nitelikte inşaat dokümanlarının oluşturulması; başarılı inşaat projelerinin gerçekleştirilmesinde en önemli etkendir. Bu dokümanların proje gereksinimlerine uygun ve eksiksiz biçimde oluşturulmaları; sürecin düzgün ilerlemesinin yanı sıra yapının planlanan kalite, bütçe ve sürede tamamlanması için önemlidir. Teknik şartnameler, bir inşaat sözleşmesinde tarafların sorumluluklarını tanımlayan yasal ve bağlayıcı belgeler olan sözleşme dokümanlarının anahtar görevi […]

Teknik Şartname ( TŞ ) Yazım Kılavuzu TŞ’ler, bina, köprü ya da makine gibi önerilen bir projede; bir malzeme, ürün ya da hizmeti tanımlayan yazılı dokümanlardır. Bina projelerinde TŞ’ler; ihale, inşaat gereksinimleri ve çizimleri de içeren Sözleşme Dokümanlarının tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu prosedür, TŞ’lerin nasıl hazırlanması gerektiğine ve farklı TŞ metodolojisi tiplerine ve TŞ’lerde kullanılması […]

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart