inşaat etiketli yazılar

İnşaat sürecini doğru yönlendirecek nitelikte inşaat dokümanlarının oluşturulması; başarılı inşaat projelerinin gerçekleştirilmesinde en önemli etkendir. Bu dokümanların proje gereksinimlerine uygun ve eksiksiz biçimde oluşturulmaları; sürecin düzgün ilerlemesinin yanı sıra yapının planlanan kalite, bütçe ve sürede tamamlanması için önemlidir. Teknik şartnameler, bir inşaat sözleşmesinde tarafların sorumluluklarını tanımlayan yasal ve bağlayıcı belgeler olan sözleşme dokümanlarının anahtar görevi […]

Türk İnşaat Sektörünün geleceği IPYD (İstanbul Proje Yönetim Derneği)’nin 22 Mart tarihinde Maslak Sheraton’da düzenlenen Dinamikler-2013 Kongresindeki panelde tartışıldı. Panel tartışmaları TC Kalkınma Bakanlığının 10. Kalkınma Planı Final Raporu temel alınarak yapıldı. Proje Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, IPYD kurucu üyesi ve TürkMMMB Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Doğançay tarafından yönetilen panele sektörün aşağıda […]

Infotron A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tarcan KİPER’in konuşmacı olarak katıldığı, “Tasarım ve İnşaat Sektöründe Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler: BIM (Building Information Modeling)” konulu etkinliğimiz kapsamında Türkiye’de yeni sayılabilecek uygulamalar olan BIM ve BLM (Building Lifecycle Management) ve sağladığı faydalar üzerine bilgi verildi. Temelde BIM, bir inşaatın ya da binanın, yaşam döngüsü boyunca, verilerini oluşturma ve yönetme süreci olarak tanımlanıyor […]

PY Günlerinin 7 Aralık Çarşamba günkü konuk konuşmacısı Sn. Barış Lostuvalı idi. Sn. Lostuvalı konuşmasında “İnşaat Sektöründe İnovasyon ve Yalın Uygulamalar” konusunda güncel bilgiler verdi ve örneklediği ABD’de inşa edilmekte olan 1 milyar USD değerindeki hastane projesindeki deneyimlerinden yararlanarak şu hususları öne çıkardı: İnşaat sektörü diğer sektörlere kıyasla zayiat ve kayıpların oranının en çok olduğu […]

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart