Teknik Şartname ( TŞ ) Yazım Kılavuzu

TŞ’ler, bina, köprü ya da makine gibi önerilen bir projede; bir malzeme, ürün ya da hizmeti tanımlayan yazılı dokümanlardır. Bina projelerinde TŞ’ler; ihale, inşaat gereksinimleri ve çizimleri de içeren Sözleşme Dokümanlarının tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu prosedür, TŞ’lerin nasıl hazırlanması gerektiğine ve farklı TŞ metodolojisi tiplerine ve TŞ’lerde kullanılması gereken dile ışık tutan bir kılavuzdur.

Teknik Şartnamelerin Amacı

  • TŞ’ler proje için ihtiyaç duyulan her ürün için tip ve niteliği tanımlamalıdır.
  • TŞ’ler, üretim, montaj, uygulama, tesis ve bitirme işlerinin gereksinimleri tanımlamalıdır.
  • TŞ’ler, proje için gerekli işçilik kalitesini tanımlamalıdır. Bu tanım, yaratma aşamasından başlayarak üretim, imalat, uygulama, montaj, tesis, bitirme ve ayar aşamasını da içerir.
  • TŞ’ler, proje için geçerli ve gerekli olan her türlü kod ve standardı da içermelidir.
  • TŞ’ler, gerekli ise, alternatif malzeme, ürün ve hizmetleri de içermelidir.

Proje El Kitabının Hazırlanması

Sözleşme dokümanları, ihale ve inşaat gereksinimleri ile çizim ve teknik şartnameleri de kapsar. Proje ElKitabı, Sözleşme dokümanlarının ayrılmaz yazılı bir bölümüdür. Bu Kılavuzun CSI’ın 6 dijitli MasterFormat’ı ile oluşturulması planlanmış olup aşağıdaki formatta hazırlanmalıdır.

Yazının tamamı için Lütfen Buraya Tıklayınız…

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart