5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ve Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış olan 20 Meslek standardı içerisinde yer alan Proje Yöneticisi Ulusal Meslek Standardı 26.12.2013 tarih ve 28863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sektöründeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan bu standartla birlikte bir Proje Yöneticisi’nin

  • Görev Tanımı,
  • Çalışma Ortamı ve Koşulları,
  • Meslek Profili,
  • Gerekli Bilgi ve Beceri Düzeyleri

sekizli (8) seviye matrisinde seviye altı (6) olarak belirlendi ve Proje Yöneticisinin aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması gerekliliği tanımlandı.

Buna göre Proje Yöneticisinin;

  • Bir alandaki teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla anlamayı içeren ileri düzey bilgiye sahip olması,
  • Uzmanlık gerektiren bir alanda karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gereken ustalığı (hakimiyeti) ve yeniliği ortaya koyan ileri düzey becerilere sahip olması,
  • Karmaşık teknik veya profesyonel faaliyet veya projeleri yönetmesi,  öngörülemeyen iş faaliyetlerinde karar verme sorumluluğu alması, bireylerin ve grupların profesyonel gelişimlerini yönetmede sorumluluk alması,

gerektiği ifade ediliyor.

Proje Yönetim grup şirketleri olarak kurulduğumuz 1989 yılından bu yana 25 yıldır, bu standartta tanımlanmış bilgileri meslek ilkesi olarak müşterilerimize sunmakla beraber, Ülkemizde de Proje Yöneticiliğinin bir meslek olarak tanımlanması yolunda atılan  bu ilk adımı sevinçle karşılıyoruz

Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-meslek-standartlar-ana

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart