Projelerin geçicilik özelliği, projelerde öğrenilen bilgi ve deneyimin kişilerde kalmasına, kişilerle birlikte kurumdan uzaklaşmasına ve öğrenilen bilgi ve derslerin kısa sürede unutulmasına yol açıyor.

Öğrenilen bir dersin kurum hafızasında kalıcı olarak yer alması için olayın yaşandığı anın sübjektif ve duygusal etkilerinden arındırılarak kayda geçirilmesi gerekiyor.

Öğrenilen Dersler yöntemi, yaklaşık 20 yıldan bu yana PMI Standartları içinde yer almasına rağmen, son yıllarda yeni nesil web (WEB2.0) ve yeni nesil proje yönetimi (PM2.0) anlayışlarının gelişmesine bağlı olarak farklı bir formata dönüşüyor. İlk evrelerinde salt yazılı bir kayıttan oluşan bu yöntem, elektronik bir forma, özel yazılımlardan giderek yeni nesil sosyal ağ özelliklerine kavuşmaya başlıyor. Bu yeni kültür; desantralize yönetim, katılımcı ve işbirliğine açık çevre, bilgiye hızlı ve şeffaf erişim, esneklik gibi kavramlarla örtüşüyor.

Bir kurumda “Öğrenilen Dersler” Programının hayata geçirilmesi için öncelikle; terminoloji birliği sağlanması, kurumun amaçları doğrultusunda neden ve nasıla yanıt aranması, yaklaşım prensibi, kullanılacak metod ve yöntemin seçilmesi, kurumun diğer süreçleriyle entegrasyonu, program yöneticisinin seçilmesi ve kurum kültürüyle uyumlaştırılması gibi konuların gündeme alınması gerekiyor.

Bir “Öğrenilen Dersler Veritabanı” geliştirme süreci şu aşamalarda ele alınıyor:
– Gerçek bir öğrenilmiş dersin tanımlanması
– Öğrenilmiş dersin kaydedilmesi
– Bilginin depolanması (Veritabanı)
– Bilginin yönetilmesi
– Bilginin aranması, erişilmesi ve bulunması
– Öğrenilmiş dersin değerlendirilmesi
– Dersin tekrarlanarak kurum kültürün parçası haline getirilmesi.

Dinamikler2010_HD_Sunum
Haluk DOĞANÇAY

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart