Çatışmalar Doğru Yönetildiğinde Faydalıdır

Çince’de çatışma kelimesi iki anlama geliyor: Birincisi tehlike, ikincisi fırsat. Buradan da anlaşılacağı gibi işyerinde ara sıra ortaya çıkan çatışmayı ilişki için bir armağan olarak görmeliyiz. Hele bu ilişki uzun süre bir arada çalışmak zorunda olan kişiler arasındaysa. İlişkinin bir üst seviyeye geçmesi, güçlenmesi ve dinamizm kazanması için çatışma faydalıdır. Bunun için çatışmayı en baştan itibaren sağlıklı bir iletişimin doğal bir parçası olarak algılamak gerekiyor. Çünkü sağlıklı hiçbir ilişki sürekli aynı frekansta, düzlemde veya aynı çizgide gidemez. İnişler ve çıkışlar salınım yaratır, bu ilişkiye adeta nefes aldırır. Burada önemli olan salınım olması, kırılma kopmanın olması değil. Çatışma iyi yönetilmezse ne yazık ki tehlikeli tarafı ortaya çıkıyor. Bu da işyerinde sadece iletişimin bozulması değil, verimlilikten kaliteye, takım çalışmasından delegasyona kadar pek çok konuyu olumsuz etkiliyor.

Özellikle insanların birbirleriyle ilgili kalıp düşünceler ve birtakım varsayımlar varsa çatışma yönetimi daha zor ve uzun sürebiliyor. Özel hayatta yaşanan sorunlar, ekonomik sorunlar, sağlık sorunları gibi faktörlerin varlığı da iş yaşamında karşılaşılan çatışmaların yönetimini zorlaştırmaktadır.

Çatışmaları hiç kimsenin kaybetmeyeceği ya da haksızlığa uğramayacağı şekilde çözmenin aslında gerçekten kolay bir yolu var.  Ancak bunun için soruna diğerinin penceresinden bakmak gerekiyor. Çatışma çözümü için bilinmesi gereken temel bakış açısı “herkesin dünyaya kendi penceresinden baktığını” kabul etmek.

Pasif Çatışmaya Dikkat
İşyerinde yaşanan en ciddi çatışmalardan biri çatışmadan kaçmaktır. Küsme, yokmuş gibi davranma, talimatlara uymama, sürekli gecikme, sürekli unutma gibi sonuçlarla kendini gösterir. Önemli olan çatışmayı hayatın bir parçası olarak algılayabilmek ve çatışma çıkmasın diye uğraşmak yerine çatışmayı yönetmeye odaklanabilmektir.

Yöneticinin Rolü
Bir yönetici çatışmayı yapıcı çözmek istiyorsa bunu grup önünde değil, birebir görüşerek yapmalı ve bunun için uygun zaman ve ortamı hazırlamalıdır. Ayrıca sorun çözümünde “önce anla sonra anlat” ilkesiyle davranılması da çok kritik. Aktif olarak dinleme yaparak yansıtma, empati kurma ve empatiyi hissettirmek de gerekiyor.
Zaman zaman iki yönetici arasında yaşanan çatışma, bu iki yöneticinin astları arasındaki bir çatışmayı da tetikleyebiliyor. Şirket iletişim politikalarının, prosedürlerin, kuralların, görev alanlarının net tanımlanmamış olması, kişiye özel uygulamalar çatışmalara neden oluyor.

Özetleyecek Olursak…

İşyerlerinde Yaşanan Çatışmaların Nedenleri
• Belirsiz iş tanımları,
• Herkesin kendi isteğinin olmasını istemesi,
• Öfke birikimleri ve yanlış kurulan iletişim,
• Yöneticilerin çalışanı üstünde baskı kurması,
• Stresli iş yaşamı,
• Sorunların anında çözümlenmemesi.

Çatışmaları Engellemek İçin Neler yapılabilir?
• Açık iletişim teşvik edilmeli,
• Takım çalışması ve işbirliği desteklenmeli,
• Görev tanımları netleştirilmeli,
• Yaşanan problemler mümkün olduğunca çabuk çözülmeli,
• Tüm çalışanlara bireysel farkındalık,  çatışma yönetimi gibi konularda belirli periyotlarda eğitim verilmeli,
• Toplantılarda yaşanan sıkıntıların dile getirilmesi istenmeli,
• Yaratıcılık desteklenmeli,
• Stres yaratan unsurlar azaltılmalı.

Çatışmalara Nasıl Çözüm Bulunabilir?
• Çatışmalar görmezden gelinmemeli,
• Çatışma yaşayan taraflarla yöneticileri ayrı ayrı görüşmeli,
• Problem derinlemesine araştırılmalı,
• Birebir görüşmelerin ardından çalışanları ortak zeminde buluşturmaya çalışmalı,
• Yöneticiler iyi birer dinleyici olmalı,
• Yöneticiler çalışan sorunlarıyla empati kurmalı,
• Çatışma çözülemiyorsa uzman desteği alınmalı,
• Sorun uzman desteği ile çözülemez veya büyürse hukuksal yollardan hak aranmalı.

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart