Uygulama Yönetimi

Yapım, İşletmeye Alma ve Kabul Süreci

 • Şantiye Başlangıç Aşaması
  • Şantiye Organizasyonu
  • Şantiye Mobilizasyon Planlaması
  • Yüklenici Firmaya Yer Teslimi Yapılması
 • Tedarik ve İhale Yönetimi
  • Alt İhaleler İzleme, Denetleme ve Raporlama
  • Malzeme Seçimi, İzleme ve Denetleme
 • Uygulama Kontrollük Süreci
  • Sözleşme Yönetimi Kontrollük
  • İşveren Adına Yazışma Yönetimi
  • İmalat Çizimlerinin (Shop Drawings) Kontrolü
  • Malzeme ve İmalat Kabulleri
  • Keşif ve Metraj Kontrolleri
  • Haftalık-Aylık-Dönemsel Raporlamalar
  • Yüklenici Firmaların Koordinasyonu
  • Proje Eksiklik ve Sorunlarının Giderilmesi
  • As-Built Projelerin Kontrolü
  • Hakediş-Kesin Hesapların Kontrolü
 • Bütçe ve Maliyet Kontrolü
  • Maliyet Değerlendirmesi
  • Zaman Bazlı Nakit Akış Planlaması ve Kontrolü
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı (OHSAS) ile ilgili Emniyet Planı ve Kontroller
 • Geçici Kabul ve Kesin Kabul Aşamaları
  • Geçici Kabul ve Eksik İşlerin Takibi, Devreye Alınması, Teslimi
  • Kesin Kabul ve Eksik İşlerin Takibi
 • Zaman Yönetimi
  • Yüklenici İş Programının Takibi ve Güncellenmesi
 • Süreç Kontrolü
  • Tasarım
  • ERP
  • BIM
  • Yeşil Bina (LEED/BREEAM)
  • Yasal İzinler/Ruhsat
bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart