Uygulama Öncesi Planlama

Proje Başlatma ve Yapım Öncesi Planlama Süreci

 • Proje Başlatma Toplantısı Yapılması (Kickoff)
 • Proje Hedefleri ve İşveren İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Proje Değerlendirme ve İşe Başlama Raporunun Hazırlanması
 • İşveren Ek Danışman İhtiyacının Belirlenmesi ve Seçiminde Destek Verilmesi
 • Proje Stratejik Aksiyon Planının (SAP) Oluşturulması
 • Proje Yönetim Planının (PYP) Hazırlanması
  • Proje Kapsam Planlaması
   • Proje Kapsamının Tanımlanması (SoW)
   • Proje Beratının Hazırlanması (Charter)
   • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması (WBS)
  • Maliyet Planlaması
   • Proje Maliyet Tahmini ve Planlaması
   • Ön ve Nihai Bütçe Hazırlanması
   • Kazanılmış Değer (EV) Analiz Sisteminin Oluşturulması
  • Zaman Planlaması
   • Master İş Programının Oluşturulması (CPM)
   • Detaylı Tasarım ve Uygulama İş Programlarının Oluşturulması (P.3)
   • Süre Bazlı Maliyet Kontrol (CPI ve SPI) Sistemlerinin Oluşturulması  
  • Kalite Planlaması
   • Kalite Yönetim (QA/QC) Planının Hazırlanması
   • Süreç İyileştirme Planının Hazırlanması
  • İletişim Planlaması
   • Proje İletişim Planının Hazırlanması
   • Proje Sorumluluk Atama Matrisinin (RAM) Hazırlanması
   • Veri ve Doküman Paylaşım Sisteminin Kurulması (P-Online)
  • İnsan Kaynakları Planlaması
   • Proje Paydaşlarının Tanımlanması
   • Proje İnsan Kaynakları Yönetim Planının Hazırlanması
   • Proje Takımının Oryantasyonu ve Eğitimi
  • Tedarik Yönetimi
   • Danışmanlık-Tasarım-İnşaat-Yapı Denetim Sözleşme Taslaklarının Hazırlanması
   • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
   • Hizmet ve Uygulama Firmalarının Belirlenmesi
   • Ön Yeterlilik Süreçlerinin Planlanması
   • İhaleye Davet Sürecinin Planlanması
   • Teklif Alma, Değerlendirme, Tavsiye ve Raporlamaların Yapılması
   • Sözleşmelerin Sonuçlandırılması
  • Risk Analizi ve Planlaması
   • Proje Risk Analizinin Hazırlanması
   • Proje Paydaş Analizinin Hazırlanması
  • Entegrasyon Yönetimi
   • Periyodik Raporlama Prosedürünün Hazırlanması
   • Performans Raporlama Prosedürünün Hazırlanması
   • Durum Değerlendirme Raporlama Prosedürünün Hazırlanması
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği (OHS) Planlaması
bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart