Tasarım Koordinasyonu

Tasarım Başlatma ve Tasarım Koordinasyon Süreci

 • Tasarım, Mühendislik ve Danışmanlık Firmalarının Seçimi ve Görevlendirilmesi
  • Tasarım İş Tanımının Yapılması
  • Tasarım İhtiyaç Programının (FRP) Gözden Geçirilmesi
  • Tasarım Performans Kriterlerinin Oluşturulması
  • Teklif alma Dosyası, Teknik ve İdari Şartnameler ile Tasarım Sözleşme Taslağının Hazırlanması
  • Teklif Alma, Değerlendirme, Tavsiye ve Raporlamaların Yapılması
  • İşveren Tasarım Danışmanlarının Belirlenmesi
 • Tasarım Koordinasyonu
  • Doküman Teslim ve Yönetim Sistemi Oluşturulması
  • Tasarım Kalite Planı İnceleme ve Onaylanması
  • Tasarım İş Programı İnceleme ve Onaylanması
  • Değer Analizi/Değer Mühendisliği (VA/VA) Çalışmalarının Yönetilmesi
  • Koordinasyon Toplantılarının Yönetimi ve Raporlanması
  • Sözleşme Yönetimi, Taleplerin İncelenmesi ve Raporlanması
  • Tasarım Hakedişlerinin İnceleme ve Onaylanması
  • Tasarım Ürünlerinin İnceleme ve Onaylanması
  • Ruhsat Projelerinin İnceleme ve Onaylanması
  • Tasarım Aşamasında Malzeme Seçimlerinin Yapılması
  • Uygulama Teknik Şartnameleri, Keşif ve Metrajlar İnceleme ve Onaylanması
  • İhale Belgelerinin İnceleme ve Onaylanması
 • BIM, ERP, Yeşil Bina Entegrasyon Hizmetleri
  • ERP Sistem Danışmanlığı
   • Kurum İhtiyaçlarının Belirlenmesi
   • Sistem ve Danışman Seçimi
   • Sürecin İzlenmesi, Denetlenmesi ve Raporlanması
  • BIM Sistem Danışmanlığı
   • Kurumun ve Projenin Olgunluk Seviyesinin Değerlendirilmesi
   • BIM Uygulama Planı (BEP) ve BIM Protokolünün Hazırlanması
   • Kütüphane ve Kod Yapısı İnceleme ve Onaylanması
   • Sürecin İzlenmesi, Denetlenmesi ve Raporlanması
  • Yeşil Bina (LEED/BREEAM) Danışmanlığı
   • Yeşil Bina Sistem ve Danışman Seçimi
   • Başvuru İzleme ve Tasarım Uyumluluk Raporlama
   • Sertifika Uyumluluk İzleme ve Raporlama
  • Yasal İzinlerin Alınması Danışmanlığı
   • İzin Gereksinimlerinin Belirlenmesi
   • Danışmanların Seçilmesi
   • Sürecin İzlenmesi, Denetlenmesi ve Raporlanması
bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart