Standart İş Koşullarımız

 • Hizmetler BVA-ISO-9001:2008 Kalite Elkitabında tanımlanan esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

 • İŞVEREN’in proje ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri Gizlilik Anlaşmasına uygun olarak işlem görür. İŞVEREN tarafından verilen her türlü doküman ve teknik bilgi, istenildiğinde ve/veya iş sonunda iade edilir.

 • Tüm proje ekibi, FIDIC ve TürkMMMB Etik Kurallarına ve PY Kurumsal Yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür.

 • İŞVEREN’in talebi halinde Mesleki Sorumluluk Sigorta güvencesi verilir.

 • Proje ekiplerinin tüm bilgisayar donanımları ve özel yazılımları PY tarafından temin edilir ve işletilir.

 • Proje ile ilgili oluşturulan tüm belgeler güvenli bir ortamda 7/24 İŞVEREN’in erişimine açık tutulur.

 • İŞVEREN’in belirleyeceği tüm proje paydaşlarına, projenin gereksinimlerine uygun olarak “Proje Yönetimi, Kalite Sistemi, Süreç Yönetimi ve Internet Temelli Doküman Paylaşım Sistemi” konularında oryantasyon eğitimi verilir.

 • Proje süresince kullanılacak Proje Planlama ve Kontrol Sisteminin ana modülünü İŞVEREN ihtiyaçlarına uygun olarak Primavera P3 veya MS Project oluşturur.

 • Haftalık, Aylık ve Dönemsel Raporlarda; yorum, tavsiye ve önerilerle birlikte rakamsal veri, bilgisayar çıktısı, harita, tablo, diyagram, çizim/illüstrasyon/fotoğraflar yer alır. Raporlar, talebe uygun olarak Türkçe ve/veya İngilizce dilinde hazırlanır.

 • Raporlar, İŞVEREN talebine uygun olarak görsel prezantasyonla sunulur.

 • İŞVEREN Temsilcisi ile önceden belirlenen periyodlarda toplantılar yapılır.

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart