Günümüzde bilgi teknolojilerinin olağanüstü hızına paralel gelişen GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) uygulamalarıyla hem özel hem de mesleki yaşamımızda inanılması güç kolaylıklar yaşamaya başladık. Navigasyon cihazları, mobil internet uygulamaları ile Google artık bir fenomen haline geldi.

Gayrimenkul geliştirme projelerinizde bu uygulamalardan ne kadar faydalanıyorsunuz? Bu teknolojiye yetişmekte zorlanıyor musunuz? Araştırmak, analiz etmek, sorgulamak, tasnif etmek, elemek, değer biçmek için elimizdeki yüzlerce arsa ve gayrimenkul bilgileri arasında kaybolup gidiyor musunuz? Coğrafi konumu ve mekan ile ilişkilerini kurabiliyor musunuz? Evrak çokluğundan, güncellenmemiş bilgilerden, imar planlarını takip yetersizliğinden ve en çok da arsanızın yakınından geçen yol, enerji hattı vb. nedenlerle gayrimenkulünüzün değerinin ne ölçüde değiştiğinden haberdar olabiliyor musunuz?

Proje Yönetim A.Ş.’nin ülke genelinde 200’e yakın farklı noktada gerçekleştirdiği MOVİS projesi kapsamında geliştirdiği ve uygulamaya başladığı, binlerce arsanın etkin yönetimi, takibi, teknik ve mali değerlemesinin yapılması ile birlikte son derece hızlı ve sağlıklı raporlama olanağı veren;

“GAYRİMENKUL PROJELERİNDE: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (GIS) UYGULAMALARI İLE VERİTABANI YÖNETİMİ”

Konuşmacı
Serdar SERDAROĞLU

Yüksek öğrenimini İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde 1999 yılında tamamlayan Serdar Serdaroğlu, halen İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Doktora öğrenimini sürdürmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 2000 yılında Şehir Plancısı ve GIS uzmanı olarak başladığı mesleki kariyerine, Bimtaş A.Ş.’de Planlama Grup Sorumlusu, Milten Holding’te Yatırımlar ve Gayrimenkul Geliştirme Yöneticisi olarak devam etti. 2007 yılında katıldığı Proje Yönetim A.Ş’de kentsel ölçekte geliştirme projelerinde uzman, proje yöneticisi ve proje koordinatörü olarak görev yaptı. Halen, RED Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi A.Ş.’de yönetici ortak olarak görev yapmaktadır.

Meslek yaşamında Istanbul 1/25.000 Çevre Düzeni, 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 Uygulama İmar Planları’nın hazırlanması ve onaylanması aşamasında, Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, Karadeniz Maden Ocakları Dönüşüm Projesi’nde, Tüvturk Araç Muayene İstasyonu Arsa Seçme ve Değerlendirme Projesi dahil birçok Gayrimenkul Geliştirme projesinde görev almıştır.

Sunum Dosyası

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart