PY + YEŞİL

Yatırımcıların “Yeşil Bina” hedefleri, kurumun vizyonu, kapasitesi, stratejisi, projenin ait olduğu master plan zorunluluğu ile çevresel koşullar ve enerji tasarrufu ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. PY, İşverenin bu yönde alacağı bir karar için gerekli teknik ve idari desteği sağlayarak görevine başlar. Daha sonra ulusal veya uluslararası hangi sertifika sisteminin ve seviyesinin ve hangi danışmanlarla çalışmanın daha uygun olacağına ilişkin görüş ve önerilerini sunar, takiben danışman firma seçiminde İşverene yardımcı olur. Yeşil Bina Sertifikasyonu, mimari ve mühendislik tasarımları ve uygulama süreçlerinde projenin süre ve maliyet kriterleri ile birlikte bir arada ve baştan sona bütünleşik olarak takip edilmesi gereken bir süreçtir:

 • İşletme giderlerini düşürmeye ve proje değerini artırmaya yardımcı olduğu,

 • Enerji ve su tasarrufunda ciddi kazanımlar sağladığı,

 • Bina kullanıcıları için sağlıklı ve güvenli yaşam ve çalışma ortamları sağladığı için,

Projenin toplam ticari başarısında önemli pay sahibidir. İşte bu nedenle PY, Projenin tüm süreçlerine bütünsel olarak bakar, kriterler arasında maliyet ve süresel açıdan karşılaştırmalı değerlendirmeler yapar. Bünyesinde çeşitli uluslararası sertifika sistemlerinde deneyimli uzmanlar olmasına rağmen, sadece bu konuda özel uzmanlık sahibi kuruluşlarla işbirliği yaparak hareket eder.

Bu kuruluşların İşverenle sözleşme tarafı olması mümkündür. Ancak, tavsiyemiz bu uzmanlığın projeye bütünsel bakış açısı sağlamak üzere Proje Yönetim firması çatısı altında verilmesidir. PY, çeşitli sertifikasyon sistemlerinde farklı yaklaşım ve yöntemler söz konusu olmasına rağmen aşağıdaki iş akışını tavsiye eder:

 1. 1
  Hazırlık Süreci
  • + Projede Yeşil Bina Komitesinin kurulmasını sağlamak,
  • + Proje Komitesi ile çeşitli sertifika sistemleri, seviyeleri ve bu seviyelerin maliyetleri hakkında bilgi paylaşmak,
  • + Belirlenen seviye için bir puanlama sistemi oluşturmak,
 2. 2
  Ön Başvuru Süreci
  • + Projenin sürdürülebilir yapı tasarım ilkelerine hazırlanmasını sağlamak,
  • + Tasarım boyunca periyodik tasarım toplantılarına katılmak,
  • + Tasarım boyunca İşveren’in kararlarına destek olmak,
  • + Yeşil Bina Değerleme Uzmanları ile projeyi sertifika gereksinimleri ve puanlama kriterleri açısından incelemek ve kesin projeyi oluşturmaya yardımcı olmak,
  • + İnşaat teknik şartnamesinin Yeşil Bina kriterlerini kapsayacak şekilde yazılmasına yardımcı olmak,
 3. 3
  Uygulama ve Kesin Başvuru Süreci
  • + Uygulama süresince periyodik olarak toplantılara katılmak ve uygulamaları gözlemlemek, aksaklıkları bildirip düzeltilmesini sağlamak,
  • + Sürdürülebilir malzeme seçiminde ve satın alma sürecinde ilgili dokümantasyonu bu amaçla gözden geçirmek,
 4. 4
  Enerji ve Günışığı Modellemeleri
  • + Projenin sertifika kriterlerine göre detaylı bina enerji ve gerekirse gün ışığı modellemesinin yapılmasını ve sonuçların raporlanmasını sağlamak,
  • + Modeller hazırlanırken yerel iklim koşullarının gözetilmesini ve tasarruf edilen enerji miktarının hesaplanmasını sağlamak,
 5. 5
  Test ve Devreye Alma Süreci
  • + Test ve Devreye Alma Planının hazırlanmasını sağlamak,
  • + Devreye alınacak sistemlerin “Fonksiyon Listeleri”nin hazırlanmasını sağlamak,
  • + Devreye alınacak sistemlerin “Performans Testi İşlemleri Listeleri”nin hazırlanmasını sağlamak,
bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart