PY + YALIN

Yalın İnşaat”, Japon otomotiv devi Toyota’nın “yalın üretim” kavramına dayalı bir felsefe olarak son yıllarda sektörümüzün gündemine girdi. Uygulamada atığın azaltılması, işveren taleplerinin ve isteklerinin doğru anlaşılması, proje boyunca kesin ve doğru süreçlerin yürütülerek tekniklerin ve metotların standardize edilmesini sağlayan çağdaş bir yöntem olarak değer kazandı. Modeli, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda karlı bir teslim için yapım sürecinin iyileştirilmesi ve yönetilmesi olarak özetleyebiliyoruz.

İnşaat sektörü maliyetlerin yüksek, verimin ise çok düşük olduğu bir sektör. Yapı üretim sürecinin çeşitli evreleri arasında disiplinler arası iletişimsizlikten kaynaklı verimsizlikler meydana geliyor. Projede arzu edilen bütünlüğün sağlanması için Toyota-Yalın tarzı üretim modeli, inşaat sürecine de bir ürün gibi bakma imkanı veriyor. İnşaat sektöründe Yalın Yönetimin 6 temel ilkesinden yararlanılıyor:

 • Last Planner Planlama Tekniği (Master Planlama, Hedeften Geriye Planlama, 6 Haftalık Gelecek Planlama, Haftalık İş Planı Güncelleme, Tamamlanan Yüzde Planlama) Vico-Youtube Link

 • Geliştirilmiş Görselleştirme Olanakları (BIM Desteği)

 • İş Alanında-Ayakta-Kısa-Kalfa Katılımlı Periyodik Toplantılar (Huddle Meetings)

 • Last Planner Planlama Tekniği (Master Planlama, Hedeften Geriye Planlama, 6 Haftalık Gelecek Planlama, Haftalık İş Planı Güncelleme, Tamamlanan Yüzde Planlama

 • Kalite Döngüsü Uygulama (Planla-Yap-Kontrol Et-Harekete Geç!)

 • 5-S Kurallarını Uygulama (Seiri/Ayıklama-Seiton/Düzenleme-Seiso/Temizleme-Seiketsu/Standardize Etme-Shitsuke/Disipline Etme)

 • Kalite için Kaza/Çökme Anında İnsan Güvenliği Önlemlerini Uygulama

 

PY, Yalın Yönetim ilkelerini kullanarak önerdiği Proje Yönetim modeliyle, Tasarım-Tedarik-Uygulama süreçlerinde aşağıdaki metodolojiyi kullanıyor.

 1. 1
  Tasarım Sürecinde
  • + Ürün gereksinimleri tamamen müşteri ihtiyaçları açısından tanımlanıyor ve teknolojik araçlar sürece entegre ediliyor.
  • + Daha fazla müşteri değerine odaklanarak “Değer Analizi ve Değer Yönetimi yapılıyor.
  • + Tasarımcılar, yükleniciler ve tedarikçiler arasında yakın işbirliği teşvik ediliyor ve bütünsel tasarım ve yapım ilkeleri kullanılıyor.
  • + Yüksek kalite, maliyet ve zaman tasarrufu elde etmek için hem bileşenler, hem de süreçler için standardizasyon ve ön-montaj tasarımı teşvik ediliyor.
 2. 2
  Tedarik Sürecinde
  • + Tedarik zinciri yönetimi ile genel olarak müşteri değerine katkıda bulunan tüm tarafları entegre etmek üzere tedarik zinciri rasyonelleştiriliyor.
  • + Maliyetlerin şeffaflığı amacıyla, süreç ve aktivite atıkları ortadan kaldırılıyor, müşteri değerine yönelik kararlar alınabilmesi için maliyetlerin paydaşlar tarafından tam olarak anlaşılması sağlanıyor.
  • + Yerinde ve depolama yapılıyor ve “mükerrer elleçleme” olmaması için malzemelerin tam zamanında (just-in-time) teslimatı sağlanıyor.
 3. 3
  Uygulama Sürecinde
  • + Üretim yöntemleri ve çıktıları, “sınıfının en iyisi” olması için sürekli kıyaslama yapılıyor.
  • + Net olarak tanımlanan kritik yol ile istikrarlı bir proje programı oluşturuluyor.
  • + Tüm süreçte “Risk Analizi ve Risk Yönetimi” yapılıyor.
  • + Projede açık – şeffaf iletişim teknikleri kullanılıyor.
  • + Proje ekibinin eğitim ve takım çalışması yoluyla çoklu-beceri elde etmesi sağlanıyor.
  • + Günlük ilerleme ve süreç iyileştirme toplantıları teşvik ediliyor.
  • + Tüm paydaş ekiplerinde iyi motive olmuş, iyi eğitimli ve esnek bir işgücünün devrede olması için çaba gösteriliyor.
bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart