PY + VA/VE

Değer Analizi ve Değer Mühendisliği yöntem ve teknikleri uzun yıllardır uluslararası SAVE International (www.value-eng.org) meslek örgütünün sertifikalı uzmanları tarafından projelerde uygulanıyor. PY, uluslararası platformlarda yaygın olarak kullanılan bu tekniği ilk kez 1999 yılındaki IPYD (Istanbul Proje Yönetim Derneği) Kongresinde sundu ve 2000 yılından bu yana görev aldığı çeşitli projelerde uluslararası uzmanlar ve iş ortakları ile birlikte kullandı.

PY, tasarım geliştirme aşamasının olabildiğince erken evresinden başlayarak tüm tasarım ve uygulama süreçlerinde yürütülen EVA (Erken Değer Analizi) tekniğinin proje ve yatırımcının ticari başarısı için en etkili ve verimli yöntem olduğuna karar verdi ve bu tekniği farklı proje yönetim modellerine uyarladı.

EVA tekniğinde PY, atadığı Proje Koordinatörünün moderatörlüğünde, tasarımcı, inşaatçı, tedarikçi ve danışmanların katılımıyla, hazırlamış olduğu bütçe maliyet modelini hedef maliyetler ile karşılaştırıyor ve Pareto Kuralını da kullanarak, öncelikle görece yüksek maliyetli ve düşük değerli alanlara odaklanıyor.

Takiben, PY’nin liderlik yaptığı EVA ekibinin üyeleri ortaya koydukları fikirlerini “mevcut yöntem” ve “potansiyel yöntem” etiketleri ile fiyatlandırıyor ve her fikir için birer tasarruf hesaplaması yapıyor. Ekip, daha sonra her maliyet indirim fikri için FAST (Fonksiyon Analizi Sistem Tekniği) ile bir temel işlev analizi yapıyor ve listelenen alternatifleri yaşam döngüsü maliyetlerini de hesaplayarak, “Matris Analizi” modeliyle puanlıyor.

PY Proje Yöneticisi ve Proje Ekibi, seçilen alternatifleri daha sonra İşveren’in onayı ile tasarım, tedarik ve uygulama süreçlerine dahil ediyor. Tüm proje süresince bu seçimlerin maliyet tasarrufu ve performans açısından planlandığı biçimde işleyip işlemediğini izleyerek ve sorumluların görüşlerini kayıt altına alarak, gelecekte yapılacak değer analizi çalışmalarında yararlanmak üzere dosyalıyor.

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart