PY + TOC

PY’nin Türk İnşaat sektörüne, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde düzenlediği bir etkinlikle tanıttığı, Kısıtlı Kaynaklarla Proje Yönetimi yaklaşımının temeli 90’lı yıllarda Prof. Dr. Elie Goldratt’ın geliştirdiği ToC (Kısıtlar Teorisi) ve CCM (Kritik Zincir Yönetimi) ne dayanmaktadır.

 

ABD’den İngiltere’ye pek çok ülkede Geleneksel Proje Yönetiminin sorunlarını çözmeye yardımcı olan bu teknik, 2008 yılından bu yana Japonya’da inşaat sektöründeki projelerin %80’inden sorumlu Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığının (LTI) kamu projelerini yönetme sürecinde en önemli yönetim metodu haline gelmiştir. Bu sayede 2008 yılından beri tamamlanan 4.000 kamu projesinde %20-%50 arasında süre ve %10-%30 arasında maliyet tasarrufu mümkün olabilmiştir.

PY+TOC’un Kritik Zincir Tekniği ile Proje Yönetimi uygulamalarında temel aldığı prensipleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

  • Öncelikle “Hedef, Teslimat ve Başarı Kriterleri” tanımlanmaktadır.

  • Planlama, Hedeften geriye doğru yapılmakta ve Proje Ağı buna göre geliştirilmektedir.

  • Zaman tahminleri iddialı, ama uygulanabilir ölçekte yapılmaktadır.

  • Faaliyet Bolluğu yerine “Proje Bolluğu” kavramı kullanılmaktadır.

  • Proje Bolluğu özel bir yazılım kullanılarak yönetilmektedir.

  • Ekip üyelerinin Çoklu Proje Ortamında “Hatalı Çoklu Görev” üstlenmesinin önüne geçilmektedir.

  • Faaliyet sorumluları ile “Uzlaşma” tekniği kullanılmaktadır.

  • Kazan-Kazan yaklaşımı ile “Çatışma Çözümü” yapılmaktadır.

PY TOC metodolojisini ABD kökenli NOVACES Process Improvement LLC Şirketi ile yapmış olduğu stratejik iş ortaklığı ve Japonya kökenli Being Management-3 yazılımı desteği ile sunmaktadır. Yazılımın temelini oluşturan TOC metodolojisi, portföydeki projelerin teslim sürelerini iyileştirme, kapasite kullanımını geliştirme ve portföyü hızlandırma sağlamaktadır.

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart