PY + ISG

İş Güvenliği son yıllarda inşaat sektörünün gündemindeki en önemli konular arasında. Kurumların bu konuda standardizasyon çabalarının yanı sıra kamunun yaptığı yasal düzenlemelere rağmen, iş kazalarının sayısında artış var ve yatırımcılar bu kazalar nedeniyle projelerinde ciddi süre, maliyet ve kalite kayıpları yaşıyorlar. Bu konuda en büyük hatanın, sisteme değil, bireysel hata ve sorumluluklara odaklanılması olduğunda kuşku kalmadı.

Artık, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, İş Güvenliği Sisteminin odak noktasında, daha kavramsal tasarım aşamasında göreve başlayan ve tüm tasarım, yapım ve yönetim sürecini bu bakış açısıyla koordine eden metodik bir yaklaşım var. İş Güvenliği Odaklı PY sisteminde bu görev, daha tasarım aşamasından başlayarak projenin önemi, ölçeği ve özelliklerine uygun olarak, gerekli ISG bilgi ve birikimine sahip mülti-disipliner bir ekip tarafından yürütülüyor.

İş Güvenliğinin daha tasarım, şartname, planlama ve ihale hazırlık aşamasından itibaren başlaması sistemin bütünlüğünün sağlanması açısından çok önemli. Zira, farklı aşamalarda farklı disiplinde kişi ve ekiplerin katılımıyla geliştirilen bir tasarım sürecinde her aşamada oluşabilecek risk faktörleri baştan daha iyi tanımlanıyor ve olası riskleri azaltacak ya da ortadan kaldıracak önlemlerin alınması mümkün olabiliyor.

Bu süreçte İşveren adına proje yöneticisi olarak görev yapan PY; üstlendiği diğer görevlerinin yanı sıra, tasarım, planlama ve uygulama sürecini İş Güvenliği odaklı bakış açısıyla izliyor, tasarımcılara ve İşverenine iş güvenliği konusunda tavsiyelerde bulunuyor, süreci izliyor, detaylı şartnameleri ve ihale sürecini denetliyor. Uygulama aşamasında yine tek sorumluluk noktası olarak, paydaşların İş Güvenliği sorumluluklarının sözleşme esaslarına göre izlenmesi, doğru yönetilmesi ve denetlenmesi hizmetini veriyor ve üstlendiği riskleri mesleki sorumluluk sigortası ile güvence altına alıyor.

Özetle ISG Odaklı Proje Yönetimi; yatırımcı, tasarımcı ve inşaatçılarla birlikte tek bir takım halinde, bireysel hatalara odaklanan geleneksel İş Güvenliği sistemlerinden farklı ama tüm paydaşların ortak yararına uygun olarak, projeyi en güvenli ve bütünsel bir şekilde yönetme yöntemini ifade ediyor.

Bunun sonucu da, yatırımcıya “süre, maliyet, güvenlik, sürdürülebilirlik ve kalite” olarak geri dönüyor.

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart