PY + IDB

Proje ölçekleri büyüdükçe, tasarım ve inşaat süreçleri birbirinden kopma sorunu yaşıyor. Yapım aşamasında tasarımcının, tasarım aşamasında inşaatçının deneyiminden yararlanmak güçleşiyor. Geleneksel Proje Yönetim firmaları bu sorunu bir noktaya kadar çözebiliyorlar. Ancak, “Proje Teslim” modelini radikal bir biçimde değiştirmeden bu yaklaşımın kesin bir çözüm olmadığı açık.

Tasarımın yapım süreciyle paralel olarak ele alınmasının, son yıllarda üretim sektöründe verimlilik artışı sağlayan bir model olarak ortaya çıkan “Yalın Yönetim” ilkeleri ile de çok örtüştüğünü görüyoruz. Dünyada giderek daha çok sayıda D&B (Tasarla-Yap) ve PFI (Özel Finansman Girişimi) projelerinin gündeme gelmesi de tesadüf değil.

PY olarak, İşverenlerimizin yeni gelişen ihtiyaçları doğrultusunda tasarım ve yapım süreçlerini bütünselleştiren bir proje yönetim modelini benimsedik. Model, temel prensipleri ayni kalmakla birlikte, kurumların ve projelerin özellik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

Farklı Model Önerileri

 

PY olarak, vizyon sahibi ve kurumsal yapıya sahip işverenlerimize geleneksel tasarla-yap modelinden “Bütünsel Tasarla-Yap” gibi daha yeni modeller öneriyoruz. Özellikle, şeffaflık, açık bilgi paylaşımı ve işbirliği kavramlarını benimseyen işverenlerimiz, BIM olgusu ile birlikte bu yeni modelle daha sıkı işbirliği ve yarar sağlayabiliyor.

“Bütünleşik Proje Teslimatı” olarak adlandırdığımız model ise, yalın yönetim prensiplerinin uygulandığı en gelişmiş model. Ancak, sektör için sıra dışı sayılacak şekilde bir tür ”risk ve ödül paylaşımı” içeren bu modelde paydaşlar arasında gerçek bir iş ortaklığı söz konusu oluyor. Böylece;

  • Gerçekçi ve etkili bir sorumluluk paylaşımı,

  • Uzun vadeli ve şeffaf bir işbirliği,

  • Paydaşlar arası etkin iletişim,

  • Yaşam boyu maliyet döngüsü gözetimi,

  • Risk ve ödülün adil paylaşımı,

  • Yaratıcılık ve yaratılan değere odaklanılması,

  • Kaynakların verimli kullanımına ve optimal paylaşımı mümkün oluyor.

PY’nin bu modeller için hazırladığı sözleşme örnekleri ise, hem uluslararası uygulamalara ve hem de yerel gereksinimlere uyum sağlıyor.

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart