PY + ERP

İnşaat sektörü, giderek proje ölçeklerinin büyüdüğü ve karmaşıklaştığı, paydaş sayısının arttığı, bilgi teknolojilerinin kullanıldığı ancak buna karşın maliyetlerin yüksek, verimliliğin ise hala çok düşük olduğu bir sektör. Yapı üretim sürecinin çeşitli evreleri ve farklı departmanları arasında iletişimsizlikten kaynaklı sorunlar, şirketin en önemli sorunları haline geliyor.

Üretim sektöründe yıllar önce başlayan ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistematiğinin, proje bazlı çalışan inşaat sektörüne girişi ise daha çok yeni. Türkiye’de az sayıda kurumsal yatırımcı, IFS, SAP, ORACLE Unifier, MS Dynamix gibi global düzeyde, Avinal, Workcube, Logo, Uyum gibi yerel uygulamalara geçiş yapmaya çalışıyor. Ancak, gerek inşaat sektörünün proje bazlı yapısı ve gerekse hazır olmayan kurumsal yapılar bu geçişin ancak bir pilot proje kapsamında ve sektörde deneyimli dış danışman kullanarak yapılmasının daha sağlıklı olacağına işaret ediyor.

Deneyimlerimiz, seçilen pilot projede “Proje Yöneticisi” olarak görev yapan danışman firmanın, ERP sistematiğini ve pazarda sunulan ürünleri bilen, kurumun vizyonu, sektöre ilişkin stratejik hedefleri ve insan kaynakları olanaklarını iyi analiz edebilir konumda ve nitelikte olması gerektiğine işaret ediyor.

PY Uluslararası, öncelikle Müşterisinin hedef ve ihtiyaçlarını tanımladıktan sonra, doğru firma seçim sürecinden başlayarak proje uygulama sürecinin tamamında yanında yer alacak şekilde kapasitesini geliştirdi. Bu sayede, kurulacak sistemin tasarımı, işletme koşullarına adaptasyonu ve kurum çalışanlarının sistemin göstereceği direncinin engellenmesinde önemli roller üstlenebiliyor.

 

ERP (Enterprise Resource Planning) Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımlarının Kısa Tarihçesi

ERP yazılımlarının, kökeni 1960 yıllarının başına dayanır. Bilgisayar sistemlerinin gelişimine bağlı olarak öncelikle endüstriyel işletmelerin verimliliklerine katkı sağlamaya başladı. İlk olarak üretimdeki malzeme ihtiyaçlarının planlaması amacıyla başlayan ilk uygulamalar, zamanla MRP ve günümüzde ERP ve ERP II sistemlerini doğurdu. ERP yazılımları, bir işletme içerisindeki tüm departmanların ve bu departmanlar arasındaki iş akışlarının daha önceden karar verilen bir akışta yürütülmesini sağlarken, bu sistemi kullanan kişilerin “rol” diye adlandırılan belirli işlemleri yaparak, işletmenin içerisindeki tüm süreçlerdeki verilerinin yönetime raporlanabilmesine imkan sağlar. ERP temelde bir bilgisayar yazılımıdır. Uzun süren tecrübeye dayalı yüksek teknolojili ürünlerdir. Ancak çok daha önemli bir işlevi vardır.  Benzer işletmelerde, bir işin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili derin bir bilginin aktarıldığı ortamlardır. Diğer bir deyişle, ERP yazılımları farklı endüstri tipleri için binlerce işletmenin iş akışlarının “know-how”ını içerisinde barındırır. İşte bu bilgi, gelişme ve büyüme hedefindeki kurumlar için hayati bir önem taşımaktadır. Çünkü bir işletmenin nasıl çalışması gerektiği bilgisi burada yatar ve biz bunu endüstri standardı ya da “best practices/en iyi uygulamalar” olarak adlandırıyoruz.

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart