PY + 5D BIM

BIM (Bina Bilgi Modellemesi) günümüzde olağanüstü bir gelişme hızıyla inşaat sanayisine çok farklı alanlarda adeta bir devrim yaşatıyor. Artık, pek çok tasarımcı, mimar, mühendis, inşaat ve yatırım şirketlerinin BIM’in bütünsel bir yönetim aracı olduğunu anlamaya ve giderek daha çok kullanmaya başladığını görüyoruz.

Bu kapsamda, öncelikle mimarların ve mühendislerin 3 boyutlu araçlarda başlattığı tasarım çalışmaları, proje yöneticisi ve inşaatçıların süre ve maliyet planlama ve kontrol süreçlerini yönetmek üzere, 3 boyutlu tasarım araçları ile uyumlu tekniklerle yaptıkları çalışmalarla bütünleşiyor ve projenin 4D-Süre ve 5D-Maliyet yönetim bileşenleri belirleniyor.

Gerek 4D ve 5D ve gerekse 6D, 7D gibi projenin işletme aşamasında yararlanılacak bilgilerin modele daha tasarım aşamasında girilebilmesi için tasarımcıların ya da yatırımcı adına proje yöneticilerinin daha o aşamada gerekli önlemleri alması gerekiyor. Tasarımcıların salt kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir modeli oluşturmaları durumunda, uygulama ve işletme aşamalarına geçildiğinde modelin baştan ve yeniden oluşturulması gerekiyor ki, bu da ciddi emek ve zaman kayıplarına neden oluyor.

PY, yatırımcı adına daha tasarım öncesi aşamadan başlayarak, bu bilgilerin girilebilmesi için gerekli kodlama yapısını hazırlıyor, doğruluyor ve paydaşlar arasındaki çalışmaları koordine ediyor. Tasarım ve uygulama aşamasında, mimarlar, mühendisler, inşaatçılar ve işletmeciler ile dil birliği içinde süre ve maliyet planlaması, teknik şartname, metraj ve keşiflerin hazırlanmasını sağlıyor.

Tüm paydaşlar, BIM’in en erken evrede uyarlanmaya başlandığı süreçte dahi beklenen sonuçları elde edebiliyor ve tasarımcının ne inşa etmek istediğini görsel yollarla kolayca anlayabiliyor. BIM’in inşaat öncesi süreçte kullanılmaya başlamasının yararları özellikle karmaşık süreçli projelerde çok daha iyi anlaşılıyor.

BIM Odaklı Proje Yönetimi, tasarımcılar ile daha inşaat dokümanları oluşturulmadan işbirliği yapmaya ve tasarımın inşa edilebilirliği ile maliyetini test etmeye olanak sağlıyor. Bu süreç ayni zamanda proje ekibi içinde, risk ve ödülün paylaşımını savunan bir “bütünsel proje teslim” yaklaşımını da teşvik ediyor.

 

PY’nin bu alanda uyguladığı yaklaşım ve kullandığı yöntemler, gelişen yeni teknolojiler sayesinde sektörün farklı paydaşları arasında işbirliğini, bilgi ve deneyim alışverişini de hızlandırıyor.

PY’nin BIM alanındaki ARGE faaliyetleri 2009 yılına dayanıyor. Konunun Türkiye’de gelişmesi ve kullanımın yaygınlaşması için çeşitli platformlarda yaptığı çalışmalar, çeşitli projelerdeki deneyimleri ve bilgi paylaşımlarıyla sektörde öncülüğünü korumaya devam ediyor.

Özetle, 5D BIM, PY’nin yatırımcı, tasarımcı ve inşaatçılarla birlikte tek bir takım halinde, geleneksel teslim modellerinden farklı biçimde ama tüm paydaşların ortak yararına uygun olarak, projeyi en yalın şekilde ve bütünsel bir şekilde hayata geçirme yöntemini ifade ediyor.

Bunun sonucu da, yatırımcıya “süre, maliyet, güvenlik, sürdürülebilirlik ve kalite” olarak geri dönüyor.

Ek bağlantılar:

İnşaat Sektörünün Geleceğinde Ne Var?
BIM’in bütünsel bir “Proje Yönetim” aracı olarak kullanımı..
+ Referans Proje: İstanbul Finans Merkezi Halk GYO Projesi
Fil’le ya da BIM’le savaşı kazanmak..
BIM Modelinin sahibi kimdir? Telif hakkı kimindir?

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart