Uzman Görüşü

Kurumsal Proje Yöneticisinin seçimi; iş sahibi veya müşterinin yapacağı yatırım için verdiği en önemli kararlardan birisidir. Bir projenin başarısı, çoğu zaman yetenekli, deneyimli ve saygın bir uzman firmanın görevlendirilmesine bağlı olabilmektedir. Projelerde en iyi sonuçlara, müşteri ile proje yöneticisi arasında tam bir güvene dayanan gerçek bir iş ilişkisi kurulduğunda ulaşılır. Bu nedenle müşaviri seçme yöntemi, […]

İnşaat sürecini doğru yönlendirecek nitelikte inşaat dokümanlarının oluşturulması; başarılı inşaat projelerinin gerçekleştirilmesinde en önemli etkendir. Bu dokümanların proje gereksinimlerine uygun ve eksiksiz biçimde oluşturulmaları; sürecin düzgün ilerlemesinin yanı sıra yapının planlanan kalite, bütçe ve sürede tamamlanması için önemlidir. Teknik şartnameler, bir inşaat sözleşmesinde tarafların sorumluluklarını tanımlayan yasal ve bağlayıcı belgeler olan sözleşme dokümanlarının anahtar görevi […]

Teknik Şartname ( TŞ ) Yazım Kılavuzu TŞ’ler, bina, köprü ya da makine gibi önerilen bir projede; bir malzeme, ürün ya da hizmeti tanımlayan yazılı dokümanlardır. Bina projelerinde TŞ’ler; ihale, inşaat gereksinimleri ve çizimleri de içeren Sözleşme Dokümanlarının tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu prosedür, TŞ’lerin nasıl hazırlanması gerektiğine ve farklı TŞ metodolojisi tiplerine ve TŞ’lerde kullanılması […]

Günümüzde Proje Yöneticiliği yapan birçok kişi proje yönetim süreçlerine ve projenin kârlılığı gibi konulara gözü kapalı açıklama yapabilecek kadar hâkim olsa da, bugüne kadar gözden kaçırdığımız bir konu var: Artık proje ekip üyelerinin çoğu Y Kuşağı’na mensup. Sizin de ekibinizde muhtemelen 1980’li yılların ortaları ya da daha geç doğumlu Y jenerasyonundan çalışanlar vardır. World Factbook’a […]

Başarılı, yinelenebilir süreçlerin ve düzenli durum ve ilerleme raporları oluşturmanın öneminin farkında olabilirsiniz. Fakat yine de zaman zaman bu süreç ve raporların, oluşturdukları değerden fazla bezginlik yarattıklarını, yalnızca yapısal bir gerekliliğe hizmet ettiklerini düşünebilirsiniz. Birçok kuruluş, özellikle proje yönetim ofisi bulunan kuruluşlar, genellikle hazırlanması gereken planlar ve tamamlanması gereken raporlardan oluşan belli yöntemleri gerektirir. Bunlar […]

İletişim, projelerin can damarıdır. Proje yöneticileri genellikle formel iletişime daha çok güvenseler de başarılı proje yöneticileri, sonuca ulaşmak için informel iletişim becerilerinden nasıl yararlanılacağını bilirler. Bir proje yöneticisinin, projesine ilişkin bazı kritik kararlar konusunda kilit paydaşlardan görüş alması gerektiğini düşünün. Bunu yapabileceği birçok yol vardır: Projenin web sitesini günceller ve görüş bildirilmesini ister. Haftalık proje […]

Uzunca bir süredir kuruluşların gündeminde yer alan Proje Yönetim Ofisleri (PYO’lar), birçok kuruluşun standart uygulaması haline geldi. Ama PYO’ların temel amaç ve işlevleri yine de hâlâ sorgulanıyor ve tartışılıyor. PYO’ların birkaç düzeyde, örtüşen ya da çelişen işlevlerle geliştiği kuruluşlarda ise bu durum daha da karmaşık hale geliyor. Diğer yandan, amaç net olsa bile, bakış açısının […]

Her proje başarısızlığa uğrayabilir. En deneyimli, en usta proje yöneticisi bile zaman zaman kendini sorunlu bir projenin içinde bulabilir. Projede sorun yaşanması proje yöneticisinin mutlaka işini kötü yaptığını göstermez. Projelerin yolundan sapması çeşitli nedenlerle mümkündür; bunlardan bazıları sizin kontrolünüzün dışındadır. Projelerde yaşanan sıkıntıların sık görülen nedenlerinden bazıları nelerdir, projenin yeniden yoluna sokulması için atılabilecek sağduyulu […]

Projelerin geçicilik özelliği, projelerde öğrenilen bilgi ve deneyimin kişilerde kalmasına, kişilerle birlikte kurumdan uzaklaşmasına ve öğrenilen bilgi ve derslerin kısa sürede unutulmasına yol açıyor. Öğrenilen bir dersin kurum hafızasında kalıcı olarak yer alması için olayın yaşandığı anın sübjektif ve duygusal etkilerinden arındırılarak kayda geçirilmesi gerekiyor. Öğrenilen Dersler yöntemi, yaklaşık 20 yıldan bu yana PMI Standartları […]

Projenin hemen başında A bölgesindeki test merkezinin B bölgesindekine oranla daha yüksek hata oranı olduğunu bilmiş olsaydınız ne yapardınız? Muhtemelen B noktasındaki test kaynaklarının sizin projenize atanması için elinizden geleni ardınıza koymazdınız. Yine benzer şekilde, daha deneyimli iş analistlerinin, planlama aşamasını takiben sizin projenizden çekildiğini ve stratejik önemde başka projelere atandığını öğrenseydiniz? Mutlaka, projenizin yumuşak […]

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart