Projenin hemen başında A bölgesindeki test merkezinin B bölgesindekine oranla daha yüksek hata oranı olduğunu bilmiş olsaydınız ne yapardınız? Muhtemelen B noktasındaki test kaynaklarının sizin projenize atanması için elinizden geleni ardınıza koymazdınız.

Yine benzer şekilde, daha deneyimli iş analistlerinin, planlama aşamasını takiben sizin projenizden çekildiğini ve stratejik önemde başka projelere atandığını öğrenseydiniz? Mutlaka, projenizin yumuşak geçişini sağlamak üzere ekibinizin genç üyelerini eğitmek ve destek olmak üzere onlara zaman ayırmalarını isterdiniz.

Bunlar, önceki projelerden öğrendiğiniz derslerden edindiğiniz yararlardan bazıları.  Birçok şirket için, sürekli süreç iyileştirme stratejik bir hedef olarak görülür. Ama iş bir öğrenilen-dersler veritabanını uygulamaya ve desteklemeye sıra geldiğinde, gerekli kaynaklar genellikle gelir getirici ya da alt yapı projelerine tahsis edilir.

Bir öğrenilen dersler veri havuzu, yönetim tarafından bazen uygulaması ve bakımı karmaşık, maliyetli, yasal sorunlar yaratabilecek ve süreci iyileştirecek kısıtlı kaynakların taahhüdünü güçleştirecek bir uygulama olarak algılanabilir. Fakat, bu bilgiden elde edebileceğiniz çok daha büyük yararlar olduğu açıktır.

Dersleri Öğrenmenin Başka Yolları

Bir çalışan ya da danışman da olsanız, şayet şirketinizin sorunları ve çözümleri ortaya koyacak bir öğrenilen-dersler veritabanı yoksa başarısızlık noktalarını ortaya koyacak başka yollar mutlaka vardır. Projenizin planlama aşamasında başarı şansınızı yükseltmek için aşağıdaki bir ya da birkaç noktayı dikkate alabilirsiniz.

1. Bir Akıl Hocası İsteyin.  Patronunuzdan bir akıl hocası önermesini isteyin. Bu, bilginin paylaşılması ve şirket içinde daha kalıcı ilişkilerin geliştirilmesi için iyi bir yoldur.

2. Organizasyonunuzun veritabanında benzer projeler için oluşturulmuş risk konuları ve kayıtlarına ulaşın. Bunu yaparken, olayları ve riskleri daha gerçekleşmeden çözme olanağına kavuşabilirsiniz. Ancak, bu kayıtların organize ve formel şekilde kayıtlı olmayabileceğini dikkate alın.

3. Dış danışmanlar ve mesleki organizasyonlar tarafından girilen verilerle mukayese yapın. Internet ortamında profesyoneller ve mesleki örgütler tarafından sunulan pek çok veri vardır. Bu malzemeleri okumanın sizin için tetikleyici etki yaratabileceğini unutmayın.

4. Projenizin muhtemel başarısızlık noktalarına ilişkin bakış açılarını öğrenmek üzere yöneticilerinizle mülakat yapın. Bu görüşmelerden şirketinizin hedeflerini gerçekleştirecek bir takım oyuncusu olarak çok değerli bakış açıları yakalayabilirsiniz.

5. Ekibinize daha önce çalıştıkları projelerde nelerin iyi gidip nelerin pek de iyi gitmediğini sorun. Muhtemel başarısızlık ve çözüm noktaları birlikte gözden geçirildiği için bu iyi bir ekip geliştirme egzersizi olacaktır.

6. Diğer proje yöneticileri ile informel biçimde bir araya gelin. Bir ilişki ağı oluşturmak ve bir diğerinin başarılı olması için fikir alışverişi yapmak iyi bir yöntemdir. Onlarla organizasyonuz içinde, online veya meslek örgütüzün toplantılarında bir araya gelebilirsiniz.

7. Şirketinizin geçmiş projelerle ilgili inançlarını ve öykülerini dinleyin. Bu yolla, organizasyonunuzun kültürü hakkında çok değerli bilgiler elde edebilirsiniz.

Projenizi başarıyla uyguladıktan sonra, kurumunuzun yerleşik öğrenilen-dersler veritabanına katkı yapmak ya da informel olarak diğer proje yöneticilerine akıl hocalığı yapmak üzere öğrendiklerinizi paylaşmayı hep hatırlayın.

Lynn Wendt, PMP

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart