İnşaat sürecini doğru yönlendirecek nitelikte inşaat dokümanlarının oluşturulması; başarılı inşaat projelerinin gerçekleştirilmesinde en önemli etkendir. Bu dokümanların proje gereksinimlerine uygun ve eksiksiz biçimde oluşturulmaları; sürecin düzgün ilerlemesinin yanı sıra yapının planlanan kalite, bütçe ve sürede tamamlanması için önemlidir.

Teknik şartnameler, bir inşaat sözleşmesinde tarafların sorumluluklarını tanımlayan yasal ve bağlayıcı belgeler olan sözleşme dokümanlarının anahtar görevi olan bir bölümüdür. Teknik şartnamelerin temel işlevi proje niteliklerini ve performansını, imalat koşullarını, yapı bileşenlerini ve bunların özelliklerini ve uygulama yöntemlerini, kalite garantisi ve kalite kontrolü koşullarını ve idari ve yönetimsel gereklilikleri tanımlamaktır.

inşaat projelerinde farklı proje amaçlarına göre kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi için yapılan bir araştırma teknik şartnamelerin önemini vurgulamaktadır.

Yazının tamamını için lütfen buraya tıklayınız…

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart