Jack Duggal, MBA, PMP

Ne bildiğin değil kimi tanıdığın önemlidir sözü, doğru kişileri tanıdığı için iş yaşamında ilerleyen birisiyle karşılaştığımızda hep akla gelen sözdür. Nitelikleri sayesinde değil de sahip olduğu ilişkileri sayesinde istediğini elde eden ya da terfi eden kişiler tanıyor musunuz?

Norveç İş ve Ekonomi Okulu’ndan Arent Greve ile çalışma arkadaşları benzer bir soruyu ele alarak, insan sermayesi (bilgi) ile sosyal sermayenin (ilişkiler) proje ortamlarında bireysel üretkenliğe nasıl katkıda bulunduğunu araştırmışlar. Bu araştırmacıların elde ettikleri sonuçlara göre, her ikisi de önemli olmakla birlikte, sosyal sermaye ya da kimi tanıdığınızın projelerdeki üretkenlik üzerindeki etkisinin çok daha fazla olduğuna şahit olmuşlar.

Kim? bilgisi, günümüzün karmaşık proje ortamlarında artık daha da önem kazanıyor:

Elinde net organizasyon şemaları ya da iyi tanımlanmış roller bulunmayan proje yöneticileri, satıcılar, ortaklar, yükleniciler, danışmanlar ve diğer iç ve dış paydaşlardan oluşan gruplarla birlikte çalışmak zorundalar.
Gücü ve etkiyi yöneten kilit paydaşların hangileri olduğunu nasıl anlarız?
Projemiz için gerekli kaynakları ve bilgiyi kimlerin kontrolleri altında tuttuklarını nasıl öğreniriz?
Kim kiminle daha yakın olmalı?
İlişkilerin oluşturduğu o girift labirenti ve bu ilişkilerin karmaşık projeler üzerindeki etkilerini deşifre etmek amacıyla çalışma arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızda Paydaş Ağı Analizi (PAA) adını verdiğimiz bir yöntemi benimsedik. Bu, bir sosyal ağda yer alan düğüm ve birleşim noktalarının bağlantılarını çözümleyen sosyal ağ analizinin değişik bir biçimi.

Şekil 1’de bir proje paydaş ağının basit bir örneği görülüyor. Burada, Brian’ın proje yöneticisi, Debbie, Christine, Rich, Ahmed, Kumar ve Chen’in de çekirdek kadronun üyeleri olduklarını varsayabiliriz. Tom’un ekibi denetleme yetkisi var; Pat sponsor, Beth de müşteri.

Bu ağda en yakın ilişkide olan ve en güçlü olan paydaşların hangileri olduklarını saptayabilir misiniz? Burada doldurulması gereken herhangi bir yapısal boşluğu belirleyebilir misiniz?

İlk değerlendirmede Brian herkesle yakın ilişkide olan ve ağdaki en güçlü kişi gibi görünebilir. Ancak daha ayrıntılı bir değerlendirmede, proje ekibi, sponsor ve müşteri tarafları arasındaki geçit denetçisi olması nedeniyle bu ağdaki kilit düğüm noktasının Tom olduğu ortaya çıkıyor. Ardından ağın sağ ve sol tarafları arasındaki önemli düğüm noktaları olan Debbie ile Christine geliyor.

Brian’ın ekibiyle olan ilişkisi yakın ve yoğun gibi görünse de, Debbie ile Christine ya da Tom’a bel bağlamak yerine Pat ve Beth ile arasındaki boşluğu doldurması gerekiyor. Bunlardan herhangi birisiyle ilişkisi iyi değilse ya da herhangi birisi bilgi saklamaya kalkarsa Brian bu projede olumsuz etkilenebilir.

Ayrıntılı ağ analizi şu türden ölçüleri içeriyor:

• Dereceler – doğrudan bağlantıların sayısı;
• Aradalık – bir düğüm noktasının ağdaki hangi akışı ne kadar kontrol ettiği;
• Yakınlık – bir düğüm noktasının tüm diğer düğüm noktalarına en az sıçramayla ne kadar hızlı erişebildiği, ve
• Diğer paydaş etmenleri – güç, etki, yetki ile kaynakların denetimi gibi.

İşe, içinde bulunduğunuz proje ortamındaki paydaş ağını tanımlayıp, kilit düğüm noktaları ile paydaşlar arasında doldurulması gereken boşlukları saptayarak başlayabilirsiniz.

Ayrıca, kimi tanıdığınız hakkında ne bildiğinize bağlı olarak paydaş ağı analizini daha etkili yöntemlerle de kullanabilir, onların kimi tanıdıkları ve bu kişileri nereden tanıdıklarına dayanarak bilginizi geliştirebilir, ya da sizin kimi tanıdığınız ve onların kimi tanıdıkları ve etkilediklerine dayanarak ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz.

Linked-In, Facebook ve Twitter gibi sosyal ortam araçlarını kimleri tanıdığınızı kullanarak sınırlı proje kaynaklarını geliştirmek amacıyla kendi kişisel ağınızı oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak, önemli olan Ne? ya da Kim? değil, bu Ne? ve Kim? ile Ne Yaptığınız.

Jack Duggal yeni kuşak eğitim danışmanlığı ve araçları konusunda uzmanlaşmış Projectize Group LLC firmasının yönetici ortağıdır.

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart